Stipendier och premier som utdelas av Svenska Kockars Förening VästBerätta om dig själv, din utbildning och din målinriktning samt hur du skall använda stipendiet. Bifoga betyg och/eller referenser.

Sänd Din ansökan till:

annikki.magnusson@skola.kungalv.se
Svenska Kockars Förening/väst

Sök SKF Västs stipendier och premier inlämnas senast 1 maj.


Stipendier kan endast erhållas av medlemmar samt
elever som är medlemmar senast 1 februari det år ansökan avser och verksamma inom SKF Väst's verksamhetsområde.

 

Kategori 1

5.000 kr till ung målinriktad och kreativ förmåga inom kök, kallskänk eller konditori. Sökande skall ej vara äldre än 23 år det år stipendiet söks. Sökande skall ej vara under utbildning.

Kriterier

Stipendierna är tillgängliga först sedan stipendiaten för SKF Väst presenterat tidpunkt, form av studier eller förkovring inom yrket, samt en bekräftelse på arbets- eller studieplats där förkovring eller studier skall ske.

________________________________________________

 

 Kategori 2

 5.000 kr till väl dokumenterad kock, kallskänka
 eller konditor med intresse för fortbildning. 

 Kriterier


 Stipendierna är tillgängliga först sedan

 stipendiaten för SKF Väst presenterat

 tidpunkt, form av studier eller förkovring inom

 yrket, samt en bekräftelse på arbets- eller

 studieplats där förkovring eller studier 

 skall ske. Sökande skall ej vara under utbildning.

_______________________________________________

 

Ansökan Premier

Lärare i avgångsklasser utser bästa kandidat till nedanstående två premier och sänder ansökan till:

 
annikki.magnusson@skola.kungalv.se
Svenska Kockars Förening/väst

 ___________________________________________


 "Allan Hults Minne"

  Vem kan erhålla premien:
  Elever i 
  årskurs 3 restaurangkök, inom SKF Väst's  

  verksamhetsområde.

  Hur söker man: Restaurangkökslärarna

  på berörda skolor föreslår

  tillsammans med sina kollegor, lämplig

  kandidat till premien.

   Utdelning: Sker i samband med 
  studentexamen av representant 
  från Svenska Kockars Förening Väst
  eller lärare på respektive skola.

_____________________________________________.
  Kriterier för att erhålla Allan Hults  Minne
  Att ha förmågan att på ett yrkesmässigt

  sätt kunna arbeta under de förhållanden

  som råder i branschen vad gäller

  tidsanpassning, kreativitet, flexibilitet och

  arbetstempo.

  Att visa en helhetssyn vad gäller

  arbetsmetoder och arbetsgång i ett

  traditionellt restaurangkök.

  

 "Gunnar Anderssons Minnesfond"

  
  Vem kan erhålla premien:

 

  Elever i årskurs 3 i restaurangkök, 

  inom SKF Västs verksamhetsområde.

  Hur söker man:

 

  Restaurangkökslärarna på 

  berörda skolor föreslår 

  tillsammans med sina kollegor(arbetslag)

  lämplig kandidat till premien.

  Utdelning: Sker i samband med 

  studentexamen av representant 

  från Svenska Kockars Förening Väst
  eller lärare på respektive skola.


  Kriterier för att erhålla "Gunnar Anderssons minnesfond"

   Till elev som har genomgått en stor

  personlig utveckling under sin skoltid.

  Elev som visar stor vilja att lära och

  utveckla karaktärsämnet. Elev som efter

  sin utbildning har goda kunskaper inom

  yrket.