Presentation av styrelsen 2017

Ordföranden

Patrick Hammar Franklin                         Onsala

patrick@culinaryteamwestofsweden.se

Vice ordförande

Miguel da Silva                                         Alingsås

Kassör

Ronny Spetz                                           Uddevalla

ronnyspetz@hotmail.com

Sekreterare

 Anniki Magnusson                                Göteborg                                          

Ledamot

Rolf Sjödin                                               Göteborg

Ledamot                                             
Håkan Olsson                                      Vänersborg                                   

Ledamot

Jonas Eriksson                                      Göteborg
Ledamot
Wolfgang Greiner                                Göteborg 

Ledamot
Jonas Sand                                      Tanumshede
Ledamot 
Anna Hult Herlander                         Göteorg                      

Suppleant

Johan Gustafson                                  Tollered     

Suppleant 
Henrik Ahl                                              Göteborg

Suppleant

Louice Erlandsson                             Uddevalla


Young Chefs Club YCC
Ambassadör 

Liv Andersson                                    Uddevalla
Young Chefs Club YCC
Ledamöter
Louice Erlandsson                             Uddevalla

Suppleant
                                                   
 

Valberedning

Ordföranden                              

Vakant
 

Ledamöter

Vakant
 

Adjungerad
 

Revisorer

Henry Virta                                             Göteborg
Karin Pettersson                                   Göteborg

Revisorersättare

Åke Ottosson                                           Onsala